Draugijos veiklos tikslai ir sritys

Organizuoti integralios medicinos konferencijas ir seminarus gydytojams bei medicinos studentams

Organizuoti integralios medicinos konferencijas ir seminarus gydytojams bei medicinos studentams. Mūsų siekis, išmokyti gydytojus į žmogų žvelgti kaip į visumą, ieškoti ligą sukėlusių priežasčių ir gebėti parinkti organizmą tausojantį gydymą pagal kiekvieną pacientą individualiai

Užsiimti aktyvia švietėjiška veikla ir skatinti kiekvieną visuomenės narį sąmoningai prisiimti atsakomybę už savo sveikatą

Užsiimti aktyvia švietėjiška veikla ir skatinti kiekvieną visuomenės narį sąmoningai prisiimti atsakomybę už savo sveikatą, padėti jam suvokti savo kūną kaip vieningai veikiančią organų sistemą, kurios pusiausvyrai atstatyti ir užtikrinti reikalingas individualus integralus požiūris ir darnus gydytojo bei asmens bendradarbiavimas.

Užtikrinti kryptingą profesinės informacijos sklaidą

Užtikrinti kryptingą profesinės informacijos sklaidą per visuomenės informavimo kanalus, leidybos bei socialinius projektus

Remti integralios medicinos plėtrą Lietuvoje

Remti integralios medicinos plėtrą Lietuvoje, užmezgant ir palaikant glaudžius ryšius su mokslo ir studijų centrais, medicinos profesionalais, visuomenės autoritetais mūsų šalyje ir pasaulyje.