Endobiogenika arba individualizuota medicina

Copyright: 2017 Systems Biology Research Group

Endobiogenika, arba individualizuota medicina, yra globalus sisteminis požiūris į žmogaus biologiją. Tai požiūris, kuris apima įvairius mokslo atradimus ir integruoja juos siekiant identifikuoti sveikatos problemos šaknį ir nukreipti gydymą būtent į tai, o ne į pasekmę, pvz., kaip išnaudoti informaciją, kurią mums gali suteikti hormonai.

Endobiogeninis požiūris – integralus požiūris. Pagal šią koncepciją žmogaus kūnas yra įvairių tarpusavyje susijusių ir darniai funkcionuojančių organų visuma. Šią sistemą reguliuoja ir valdo fiziologiniai mechanizmai. Sveikame organizme fiziologinės funkcijos veikia kaip viena harmoninga subalansuota sistema.

Endobiogenika – integratyvus klinikinis požiūris į mediciną, kurio pagrindą sudaro inovatyvi biologinių mechanizmų modeliavimo sistema. Prioritetas – taikyti gydymo metodus, kurie tinka labiausiai, atsižvelgiant į konkretaus paciento fiziologiją, stengiantis sukelti kuo mažiau jatrogeninių komplikacijų. Siekis – sukurti humanistinę medicinos sistemą, tiek prevenciniu, tiek gydomuoju požiūriu, kuri atsižvelgtų į kiekvieno konkretaus organizmo specifines savybes, tuo pačiu skatinant paties paciento aktyvų, atsakingą bei kūrybingą požiūrį į savo sveikatą.

Klinikinė medicina labai siejasi su mokslo, filosofijos ir kultūros istorija. Istoriškai medicina darė įtaką ir buvo veikiama trijų mokslo šakų. Per paskutiniuosius 500 metų atsirado atotrūkis. Medicininiai tyrimai nuo holistinio požiūrio perėjo į redukcionizmą, iš pastarojo – į „naivųjį redukcionizmą“. Tai, kas seniau atrodė nepaprastai įžvalgu ir buvo laikoma stebuklingu gydymu, pasiekė „plato“ fazę, o tokios ligos,kaip infekcijos, vėžys, ir autoimuninės ligos, kurios atrodė įveikiamos, vis sunkėja.Tačiau per paskutiniuosius 50 metų sistemų teorija pakeitė vyravusias redukcionizmo madas daugelyje tyrimų sričių (išskyrus klinikinę mediciną) ir taip grįžo prie Aristotelio stebėjimo būdo – „visuma yra geriau nei atskirų dalių suma“.

Individualizuota medicina – tai integralus požiūris į medicininį ištyrimą ir pacientų gydymą bei prevenciją. Ji reiškia naują pacientui pasireiškusių požymių, klinikinės apžiūros, kuri turi būti integruota, o ne atskirta nuo organizmo visumos, sampratą, išsamesnį biologinių tyrimų rezultatų vertinimą – tai gydymo strategija, kruopščiai apgalvota ir pritaikyta pagal paciento fiziologiją, nes jo negalavimas neatsiejamas nuo sveikatos veiksnių visumos.

Vadovaujantis šiuo integraliu požiūriu, pirmiausia siūloma atsižvelgti į kiekvieno asmens fiziologiją, ir suteikti deramą vietą vaistiniams augalams, kurie iki šiol buvo nepelnytai nuvertinami ar pamiršti.

Daugiau informacijos galite rasti mūsų brošiūroje „Kas yra individualizuota medicina?“ (ją taip pat galite parsisiųsti):

Kas yra individualizuota medicina?